Strona główna1 » Formularz reklamacji towaru

Używane silniki do wszystkich marek.

Kontakt
 • ViCo Consulting Sp. z o.o.
  Ulica Sieradzka 2
  98-300 Wieluń
  NIP: 899-274-47-29
 • E-mail:biuro@vico-car.pl
 • Telefon530777050
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek : 8.00 - 16.00

Formularz reklamacji towaru

ViCo Consulting sp. z o.o.
ul. Sieradzka 2, 98-300 Wieluń
e-mail: biuro@vico-car.pl
tel.: +48 534 070 708

....................................., dnia .....................................


 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

...................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...................................................................................................................


 

Reklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt

............................................................................................................................................................ jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

 • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
Z poważaniem 

..................................... 
*niepotrzebne skreślić


Przejdź do strony głównej